Tüp Bebek Genetik Testi

Sağlıklı Bebekler için Genetik İnceleme

PGD (preimplantasyon genetik tanı) gelişen embriyoların henüz transfer gerçekleştirilmeden önce genetik yapılarının incelenmesi için yapılan bir uygulamadır. Bu uygulama ile eğer embriyoda herhangi bir genetik anomali varsa henüz gebelik meydana gelmeden teşhis edilebilmektedir. Böylece tekrarlayan başarısız tedavilerin, genetik bozukluk taşıyan bir embriyo sebebiyle oluşmuş bir gebeliğin sonlandırılmasının veya hasta bir çocuğun dünyaya gelmesi sonrasında karşılaşılabilecek problemlerin önüne geçilebilmektedir.

Preimplantasyon genetik tanı uygulamasının gelişmiş bir laboratuvarda ve deneyimli doktor&embriyologlar tarafından yapılması önemlidir. British Kıbrıs Tüp Bebek Hastanesi embriyoloji laboratuvarı, Kıbrıs’ta başka hiçbir merkezde bulunmayan teknolojik donanıma sahiptir.

PGD Hangi Durumlarda Uygulanır?

Kısırlık teşhisine ve hastanın duruma göre çiftler aşağıdaki durumlarda pgd adayı olabilir.

• İyi embriyo kalitesine rağmen daha önce ikiden fazla başarısız tüp bebek denemesi geçirilmişse,
• İkiden fazla erken gebelik hikayesi varsa,
• Anne adayı 37 yaşından büyükse,
• Eşlerden birinde yapısal kromozom anomalisi bulunuyorsa,
• Kromozomal olarak anormal gebelik geçmişi varsa.

Nadir Genetik Hastalık Taşıyıcılığında pgd

Mevcut genetik hastalık taşıyıcılığının aile içindeki durumunun değerlendirilmesi: Embriyoların genetik patolojisini tespit etmemiz ve bu teknolojiyi uygulayabilmemiz için ilk olarak söz konusu genetik durum çiftler üzerinde detaylı bir şekilde incelenmelidir. Bilinen bir mutasyona sahip yüzlerce genetik hastalık rutin uygulamalarla embriyoda analiz edilebilir. Fakat klasik Mendel genetiğine uygun kalıtım göstermeyen ve bu nedenle günümüz teknolojisiyle kesin doğrulukta analiz edilemeyen çok çeşitli genetik hastalıklar da mevcuttur. Bu sebeple, söz konusu genetik durumun çiftler arasında ve uzmanlarla değerlendirilmesi ve tartışılması çok önemli.

Ovulasyon indüksiyonu ve tüp bebek tedavisi::

Hazırlık aşaması tamamlanınca, genetik laboratuvarı, tüp bebek kliniğini rutin tedavinin başlayabileceği konusunda bilgilendirir. Doktor, anne adayını geniş çaplı klinik değerlendirme için çağırarak sonuçlar uygunsa çok sayıda yumurta hücresi üretmek için ovulasyon indüksiyonu protokolünü başlatır. Yumurta hücrelerinin toplama, dölleme ve embriyo gelişimi süreci klasik tüp bebek tedavisi ile aynıdır.

Embriyo biyopsisi:

Embriyoların genetik yapılarını tespit etmek için embriyo biyopsisi yöntemi ile gelişimi beklendiği şekilde devam eden her embriyodan hücre örneği alınır. Embriyo biyopsisinin esas amacı embriyonun normal şartlardaki büyüme ve gelişim sürecine zarar vermeden, bir veya birkaç hücre alınmasıdır. Bu prosedürün, girişimsel bir prosedür olması sebebiyle, işlem sırasında zarar verme riski taşıdığını belirtmek gerekmektedir. Yine de, deneyimli personel tarafından uygulandığında bu risk amniyosentez işlemindeki benzer riskten çok daha düşüktür.

Biyopsi yapılmış hücrelerde genetik hastalığın tespiti:

Hazırlık protokolüne göre biyopsi sonrası alınan materyaller söz konusu hastalık için incelenir ve hücrelerin alındığı embriyoların transfer için uygun olup olmadığı belirlenir. Embriyo gelişim sonuçlarına göre ve genetik analiz sonuçlarına göre gebelik için uygun bulunan embriyolar embriyo transferi için seçilir. Bazı durumlarda, belli tıbbi veya sosyal nedenler sebebiyle embriyo transfer aşaması ertelenebilir. Bu durumlarda, gebelik için uygun embriyolar dondurulur ve embriyo transferine kadar (aylar veya yıllarca) saklanabilir.

Genetik olarak normal/uygun embriyolar ile embriyo transferi:

Genetik olarak “sağlıklı” olduğu tespit edilen embriyolar, taze ya da donmuş embriyo transferi yöntemleriyle uygun bir rahim ortamına transfer edilir. Nadir genetik hastalık taşıyıcılığında pgd uygulaması, kurumsal olarak uzun yıllardır gerçekleştirdiğimiz bir tedavi yöntemidir. Hastalık yaptığı bilinen genetik mutasyonu/bozukluğu tespit edilmiş tüm genetik hastalıklar için uygulanabilir.